Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức 39-2005- Đơn giá thí nghiệm điện

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Gửi các đồng nghiệp dùng dự toán đơn giá Thí nghiệm điện Định mức 39-2005- Thí nghiệm điện
 

Attachments