Quyết định số: 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Nam Định
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Nam Định là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.
Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Dữ liệu Đơn giá Nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020