Văn bản số: 1408/UBND-KT ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công thành phố Hà Nội
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu thành phố Hà Nội là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.
Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020
Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2020