Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2020

Văn bản số: 223/SXD-QLXD ngày 14/2/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Gia Lai là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả