Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2020

Văn bản số: 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Bình Thuận là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả