Chọn trang

Tác giả: nguyentheanh

Cải tiến chức năng xóa công tác trong bảng dự toán giúp thuận tiện hơn

Cải tiến chức năng xóa công tác trong bảng dự toán giúp thuận tiện hơn Thêm 1 cải tiến tinh tế nữa của các Kỹ sư GXD. Các bạn lập dự toán lại nhàn và tiện lợi thêm một tý nữa. Xóa công tác bằng lệnh kích phải chuột chọn Delete...

Đọc thêm
>