Chọn trang

Tác giả: nguyentheanh

Nhập số liệu khối lượng công việc vào phần mềm dự toán vì sao không nhảy?

Nhập số liệu khối lượng công việc vào phần mềm dự toán vì sao không nhảy? Một số lý do có thể khiến cho bạn nhập số liệu khối lượng mà phần mềm không nhảy số: Bạn chọn làm tròn 4 số sau dấu phẩy thì kết quả tính ra bé quá nó =...

Đọc thêm

Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được?

Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được? Câu hỏi: Công trình thủy điện của tôi có nhiều người tính khối lượng, có nhiều mẫu bảng, các kiểu trình bày khối lượng...

Đọc thêm