Chọn trang

Vì sao bảng Tổng hợp chi phí xây dựng và bảng dự thầu lại bị lệch số vậy

Anh chị cho em hỏi: Vì sao em chạy dự toán thì bảng Tổng hợp chi phí xây dựng và bảng dự thầu lại bị lệch số vậy? Em có dò lại theo bảng đơn giá chi tiết mà không tìm được lỗi. Tất cả các file dự toán em chạy nó đều bị lệch số như vậy cả, chứ không phải riêng 1 công trình. Anh chị hỗ trợ giúp lỗi này với ạ!

Giá trị tổng hợp chi phí xây dựng
Giá trị dự thầu xuất ra sau khi lập dự toán bị lệch
Giá trị dự thầu xuất ra sau khi lập dự toán bị lệch

Trả lời:

1. Nguyên nhân sai lệch giữa giá trị trong bảng Tổng hợp chi phí xây dựng và giá trị xuất ra ở bảng dự thầu:

Vấn đề này nó do nhiều nguyên nhân lắm em. Có rất nhiều lý do, đây là bài toán đau đầu nhiều thế hệ, của nhiều phần mềm dự toán hiện nay. Và nó cũng xuất phát từ 1 vấn đề rất dị dạng của thị trường Việt Nam là: không hiểu Nhà thầu làm giá chào thầu của mình, vì sao lại cứ phải đúng i sì với giá dự toán của Chủ đầu tư làm gì? Đúng ra thì 2 cái này làm độc lập nhau.

Các nguyên nhân giá trị trong bảng Tổng hợp chi phí xây dựng và giá trị trong bảng dự thầu bị lệch số vậy có thể là:

  • Có thể là do: lỗi làm tròn qua nhiều bước tính toán tích lũy lại.
  • Có thể là do lỗi tính toán ở 1 vài công tác nào đó. Vì dữ liệu nó rẽ nhánh ra 2 hướng tính toán.
  • Có thể là đơn giá dự thầu em tính trực tiếp, còn dự toán lại tính theo đơn giá địa phương. Địa phương họ tính đơn giá và ban hành lệch với đơn giá em tính trực tiếp (em tính lại số liệu đổ ra từ định mức gốc có thể khác với người ta tính).
  • Có thể em tính trực tiếp ra giá thầu, còn giá dự toán bù chênh lệch, khi tính đơn giá địa phương họ không tính giống em tính trực tiếp bây giờ.
  • .v.v.

2. Giải pháp xử lý vấn đề lệch nhau giữa giá trị tổng hợp dự toán và giá trị dự thầu:

Sau nhiều năm đau đầu của nhiều thế hệ, thì các kỹ sư phát triển phần mềm Dự toán GXD đã có giải pháp đầu tiên cho vấn đề này. Giúp cho các kỹ sư dự toán không còn mất công sức, đau đầu mất thời gian soi so sánh từng đơn giá với nhau nữa.

Khi chạy Dự toán GXD có lựa chọn như trong hình dưới. Em chọn cái đó ngay từ đầu thì sẽ không lệch nhau nữa, vì lúc đó dữ liệu sẽ lấy chung từ 1 nguồn tính toán.

Tùy chọn giúp xử lý vấn đề bị sai lệch giữa Tổng hợp chi phí xây dựng của dự toán và dự thầu
Tùy chọn > Lấy đơn giá chi tiết khi có sai lệch giúp xử lý vấn đề bị sai lệch giữa dự toán và dự thầu

Điều rất tuyệt vời là khi em dùng lựa chọn như mình nói, công tác nào có sai lệch phần mềm Dự toán GXD sẽ tự động có ghi chú, báo đỏ luôn, em sẽ phát hiện ra ngay. Nhiều kỹ sư đã làm theo chỉ dẫn, rồi báo lại cho biết hiệu quả xử lý rất tốt.

Thông tin về các Tác giả