Chọn trang

Vì sao sheet đơn giá xây dựng không có công thức nhân hệ số điều chỉnh?

Vì sao sheet đơn giá xây dựng (Don gia XD) không có công thức nhân hệ số điều chỉnh?

Cho em hỏi Phần mềm Dự toán GXD phiên bản mới sao ở sheet Đơn giá XD các dòng nhân công và máy thi công không để công thức nhân hệ số nhỉ ?

Ở phiên bản cũ có link công thức x hệ số MC, MTC nhưng khi làm phiên bản mới thì lại không thấy ?

Cái này có Tùy chọn và chỉ dùng với Tùy chọn lập dự toán sử dụng đơn giá địa phương. Còn đơn giá công trình thì tính trực tiếp rồi nên không nhân hệ số điều chỉnh nữa.

Bạn thực hiện như 2 hình dưới đây thì sẽ có hệ số vào đơn giá. Bạn làm theo giá địa phương phải như vậy thì giá dự thầu mới bằng giá dự toán. Nếu không nhân thì lập dự toán vẫn đúng nhưng dự thầu bị lệch. Do dự toán đơn giá địa phương sẽ tính bù / trừ chênh lệch vật tư, trong khi dự thầu lại tính đơn giá trực tiếp.

Tùy chọn Tính dự toán theo đơn giá địa phương
Tùy chọn Tính dự toán theo đơn giá địa phương
Tùy chọn không dùng hệ số vật liệu, nhân công, máy trong đơn giá
Tùy chọn không dùng hệ số vật liệu, nhân công, máy trong đơn giá

Mà giờ em lỡ chạy xong hết rồi, tích vào chỗ đó thì phải chạy lại hay sao ?

Nếu làm đơn giá địa phương thì tra lại dữ liệu bằng lệnh Tiện ích > Tra lại đơn giá.

Tra lại thế bên bảng tổng hơp vật tư giá em đã nhập xong sẽ mất hết không nhỉ ? Em sợ mất hết rồi phải nhập lại giá vật tư từ đầu ấy.

Phần mềm có lệnh Tiện ích > Lưu giá vật tư để tra lại còn gì ? Làm sao mà phải nhập lại giá vật tư từ đầu được. Còn nếu không thì kỹ sư phải linh hoạt lên, dám làm dám thử mới thành công, chứ cứ sợ sợ mọi cái thì sao được: Em lưu file lại, rồi chạy thử rồi kiểm tra, nếu không được thì không lưu file khi đóng lại tìm cách khác.

Bạn tham khảo lại video sau hướng dẫn lưu giá vật tư và tra lại khỏi mất công nhập giá lại từ đầu nhé! Có thể ở phiên bản phần mềm Dự toán GXD mới, giao diện hộp thoại chức năng này đổi khác hơn, nhưng nguyên lý và nguyên tắc vẫn như vậy.

Thông tin về các Tác giả