Chọn trang

Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được?

Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp hay cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được?

Câu hỏi: Công trình thủy điện của tôi có nhiều người tính khối lượng, có nhiều mẫu bảng, các kiểu trình bày khối lượng khác nhau. Có thể link khối lượng vào bảng dự toán trực tiếp được không? Hay là cứ phải xuất dự toán ra Excel rồi mới thực hiện được?

Trả lời: Dự toán GXD hoàn toàn thực hiện được điều này. Lưu ý là thực hiện khi bạn đang chạy file dự toán, làm xong là dứt điểm luôn, chứ không phải đợi phải làm xong, xuất sang file Excel, rồi mới chỉnh sửa, link khối lượng. Rồi có vấn đề gì thay đổi điều chỉnh thiết kế chẳng hạn, lại phải mở ra dự toán chạy lại, rồi lại xuất ra Excel, rồi lại chỉnh sửa, copy paste, link lại công thức. Nếu bạn vẫn đang làm thế thì thật là khổ cho bạn quá.

Bước 1. Bạn mở phần mềm Dự toán GXD lập dự toán bình thường (file 1)

Bước 2. Bạn đưa file Excel khối lượng của những người khác gửi cho bạn vào chung 1 thư mục (file 2, file 3,… file n)

Có thể để file ở bất kỳ đâu trong máy tính cũng link được, thậm chí từ thư mục share qua mạng LAN. Nhưng với kinh nghiệm làm rất nhiều dự án lớn của tôi, kinh nghiệm về quản lý tài liệu dự án, bạn nên để tất cả các file đó vào chung 1 thư mục, ít nhất là một thư mục cha.

Bước 3. Bạn mở file Excel khối lượng (file 2) ra, tại file dự toán bạn đang lập (file 1) có rất nhiều cách để link khối lượng sang

Cách 1. Tại ô khối lượng bên file 1 bạn gõ = và kích sang file 2 trỏ vào ô bạn muốn link và Enter

Cách 2. Bạn Copy hoặc di chuyển (Move) luôn sheet khối lượng của file 2 sang file 1 rồi link khối lượng vào bảng dự toán

Thực hiện tương tự đến file n.

Lưu ý: Sau này có chỉnh sửa bất kỳ file khối lượng nào, ví dụ: bạn chỉnh sửa ở file 3, thì bạn nên mở đồng thời cả file dự toán (file 1) trước lúc bạn chèn thêm dòng hoặc cột. Khi đó Excel sẽ tự động thay đổi địa chỉ công thức theo. Nếu bạn chỉ chỉnh sửa số liệu nhập vào mà không chèn thêm dòng cột gì thì bạn chỉ việc mở ra cập nhật trước khi in. Khi bạn mở ra dữ liệu sẽ tự động cập nhật giữa các file. Rất là hay và tuyệt vời nếu bạn làm chủ được điều này.

Những kiến thức ở trên là trong quá trình tham gia các dự án đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước tôi tự tìm ra cách xử lý và chia sẻ với bạn. Bạn sẽ hơn tôi nhiều vì không phải mày mò và được chỉ dẫn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và kế thừa luôn sự linh hoạt, sáng tạo trong công việc.

Mời bạn xem video sau để rõ hơn:

Thông tin về các Tác giả