Chọn trang

Tác giả: nguyentheanh

Tôi có thể chỉnh sửa mẫu bảng dự toán thay đổi trình tự các cột khối lượng đơn giá thành tiền không?

Tôi có thể chỉnh sửa mẫu bảng dự toán thay đổi vị trí các cột khối lượng đơn giá thành tiền không? Trả lời: Hoàn toàn được. Chỉ có phần mềm Dự toán GXD mới có sự linh hoạt tối đa này cho bạn. Nếu bạn làm nhiều công trình, mỗi...

Đọc thêm