Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2020

Quyết định số: 1070/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Quảng Bình là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả