Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh năm 2020

Quyết định số: 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu TP Hồ Chí Minh là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả