Quyết định số: 132/QĐ-SXD ngày 8/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Quyết định số: 154/QĐ-SXD ngày 4/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2020
Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2020