Quyết định số: 52/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Bắc Ninh là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.
DANH SÁCH DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÁC TỈNH NĂM 2020
Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020