Chọn trang

DANH SÁCH DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÁC TỈNH NĂM 2020

DANH SÁCH DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÁC TỈNH NĂM 2020

1 – BẮC GIANG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 1/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

2 – BẮC NINH

3 – BÀ RỊA – VŨNG TÀU

4 – BÌNH ĐỊNH

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/2/2020 của Ủy ban nhân dân Bình Định.

5 – BÌNH DƯƠNG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo văn bản số 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

6 – BÌNH THUẬN

7 – CAO BẰNG

8 – ĐẮK NÔNG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 389/SXD-KT&VLXD ngày 24/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

9 – ĐIỆN BIÊN

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

10 – ĐỒNG NAI

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

11 – ĐỒNG THÁP

12 – GIA LAI

13 – HÀ GIANG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo văn bản số 1032/UBND-KTTH ngày 08/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

14 – HẢI DƯƠNG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố kèm theo công văn số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/2/2020 của Sở Xây dựng Hải Dương.

15 – HÀ NAM

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

16 – HÀ NỘI

17 – HÀ TĨNH

18 – HÒA BÌNH

19 – TP HỒ CHÍ MINH

20 – KHÁNH HÒA

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

21 – KON TUM

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

22 – LAI CHÂU

23 – LÂM ĐỒNG

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

24 – LẠNG SƠN

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo văn bản số 263/SXD-KT&VLXD ngày 06/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

25 – LÀO CAI

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

26 – LONG AN

27 – NGHỆ AN

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/05/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An.

28 – NINH BÌNH

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

28 – PHÚ THỌ

29 – PHÚ YÊN

30 – QUẢNG BÌNH

31 – QUẢNG NAM

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 185/SXD-VP ngày 14/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

32 – QUẢNG NGÃI

33 – QUẢNG TRỊ

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 1335/UBND-CN ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

34 – SƠN LA

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

35 – THÁI BÌNH

36 – THÁI NGHUYÊN

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

37 – THANH HÓA

38 – THỪA THIÊN HUẾ

 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố theo quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

39 – TUYÊN QUANG

40 – VĨNH PHÚC

41 – TIỀN GIANG

42 – BẮC KẠN

43 – NAM ĐỊNH

Thông tin về các Tác giả