Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020

Văn bản số: 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Hòa Bình là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả