Chọn trang

Dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2020

Quyết định số: 1639/QĐ-UBND ngày 24/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Phú Thọ là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả