Chọn trang

Dữ liệu Đơn giá Nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Văn bản số: 882/SXD-KTXD ngày 4/6/2020 của Sở Xây dựng Bắc Kạn công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  • Phần mềm Dự toán GXD đã cập nhật dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn.
  • Để cập nhật dữ liệu bạn có thể mở phần mềm Dutoan GXD, sau đó kích vào Menu Hồ Sơ\Chọn cơ sở dữ liệu\Tải dữ liệu. Tại đây bạn bấm nút tải dữ liệu tỉnh Bắc Kạn là đã cập nhật được dữ liệu của tỉnh cho phần mềm. Các bước tiếp theo để lập dự toán bạn thao tác như bình thường nhé.

Thông tin về các Tác giả