Chọn trang

Làm thế nào để lập dự toán nhiều hạng công trình trong 1 file dự toán?

Làm thế nào để lập dự toán nhiều hạng công trình trong 1 file dự toán?

Trong Dự toán GXD, bạn gõ HM để tạo ra 1 hạng mục mới. Bạn nhập tên công việc của mỗi hạng mục ngay dưới HM. Khi cần thêm 1 hạng mục mới bạn lại gõ HM, số lượng HM trong 1 file là không giới hạn.

Mẹo: Với các bản dự toán như công trình cầu, đường thường có các hạng mục có các công tác giống nhau lặp đi lặp lại. Ví dụ như: Trụ T1, T2, T3 hay Đốt K0, K1, K2… thì bạn chỉ việc kích chọn ô tra mã, nhưng không gõ HM nữa mà bạn gõ dấu = rồi kích chuột vào HM của hạng mục giống nhau đã làm. Dự toán GXD sẽ sao chép nhanh toàn bộ các công tác của HM bên trên xuống dưới, bạn chỉ việc chỉnh sửa lại số liệu cho phù hợp với hạng mục mới, mà không phải đi nhập lại từng công tác.

Thực ra với các dự án do các Tư vấn lớn, làm chuyên nghiệp thì chúng tôi thường lập dự toán mỗi hạng mục ra 1 file mới.

Bạn tham khảo video sau hướng dẫn lập dự toán nhiều hạng mục trong phần mềm Dự toán GXD nhé:

Thông tin về các Tác giả