Chọn trang

Lệnh Các tùy chọn / Thẻ tùy chọn Đơn giá trong phần mềm Dự toán GXD

Các quy trình tính toán lặp đi lặp lại được lập trình thành các tùy chọn theo điều kiện Nếu – Thì. Nếu chọn thì phần mềm xử lý thế này, không chọn thì phần mềm xử lý thế kia.

2.  Thẻ tùy chọn Đơn giá

Thẻ tùy chọn Đơn giá trong mục tùy chọn

2.1.  Phân tích vữa trong đơn giá

Định mức của các công tác như bê tông, xây, trát, ốp, lát… vật liệu vữa chưa thể hiện chi tiết hao phí xi măng, cát, đá, nước, phụ gia (tỷ lệ phối trộn). Mặc định chọn ô này thì phần mềm sẽ phân tích chi tiết cấp phối xi măng, cát, đá, nước và phụ gia (nếu có) khi chiết tính đơn giá. Nếu bỏ lựa chọn này, trong đơn giá chi tiết sẽ chỉ có 1 dòng vật liệu vữa.

Trường hợp không tích chọn Phân tích vữa trong đơn giá

2.2.  Tra lại tên công việc khi thay đổi đơn giá

Thường sau khi tra mã, bạn sẽ sửa tên công việc trong bảng Dự toán. Nếu bạn muốn đổi một mã đơn giá khác mà giữ nguyên tên đã sửa thì không chọn lựa chọn này. Nếu muốn mỗi lần tra mã hiệu mới đổi theo tên của mã tra lại thì bạn tích vào lựa chọn này.

2.3.  Không dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá

Mặc định chọn Dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá thì trong các đơn giá sẽ link vào hệ số điều chỉnh.

Như hình dưới, bỏ chọn dùng hệ số nên công thức không link vào ô J82, J89 và J91 nữa, bình thường thì công thức vẫn link vào và các ô đó chứa giá trị là 1, khi in bạn vẫn phải đề màu trắng.

2.4.  Tính dự toán gói thầu

Tùy chọn này sử dụng khi cần tính dự toán gói thầu. Sau khi tích chọn, sheet THDT Gói thầu XD sẽ hiện ra để chỉnh sửa.

Bảng dự toán gói thầu thi công xây dựng

2.5.  Kết nối (đơn giá)

Tích chọn Nối giá vật tư từ bảng Tổng hợp vật tư nếu muốn khi tổng hợp vật tư xong sẽ nối luôn giá ở cột giá vật tư tại thời điểm hiện tại sang sheet Don gia XD.

Tích vào Nối đơn giá với bảng dự toán nếu muốn tính chi phí vật liệu, nhân công, máy theo đơn giá công trình.

2.6.  Chi phí chung

Mặc định Chi phí chung được tính trên Chi phí trực tiếp. Bạn đổi sang tính Chi phí chung trên Chi phí nhân công với những trường hợp như: lập dự toán cho các hạng mục đào đắp của công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị của công trình hạ tầng kỹ thuật…

2.7.  Đơn giá dự thầu

Khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD để tính đơn giá dự thầu, bạn tùy chọn cách tính đơn giá dự thầu cho phù hợp với đơn giá trong Hồ sơ mời thầu.

Thông tin về các Tác giả