Chọn trang

Lệnh Các tùy chọn / Thẻ tùy chọn Chung trong phần mềm Dự toán GXD

Các quy trình tính toán lặp đi lặp lại được lập trình thành các tùy chọn theo điều kiện Nếu – Thì. Nếu chọn thì phần mềm xử lý thế này, không chọn thì phần mềm xử lý thế kia.

1.  Thẻ tùy chọn Chung

Cho phép bạn thiết lập các thông số để sau dự toán chạy theo đúng phương pháp đã được lập trình sẵn, chi tiết các lựa chọn mô tả ở bên dưới.

Thẻ tùy chọn Chung trong mục tùy chọn

1.1.  Đơn giá không đầy đủ

Tính theo đơn giá công trình: Bạn tra mã, đơn giá trong sheet Du toan (XD và TB) sẽ link với các ô đơn giá trong sheet Đơn giá (XD và TB). Các ô đơn giá trong sheet Du toan sẽ có màu xanh, sheet Đơn giá sẽ hiện bảng đơn giá.

Đơn giá chi tiết do bạn tính theo công trình đang lập dự toán gọi là đơn giá công trình. Đơn giá này tính trực tiếp từ định mức, giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy (chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công). Khi chạy lệnh Tổng hợp vật tư, phần mềm sẽ ra bảng tổng hao phí vật tư và link giá vật tư vào sheet đơn giá.

Tính theo đơn giá địa phương: Bạn tra mã trong sheet Du toan (XD và TB), phần mềm sẽ đổ dữ liệu đơn giá địa phương (không tính đơn giá mà dùng dữ liệu có sẵn, gián tiếp) chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công. Các ô đơn giá trong sheet Du toan sẽ có màu đen, sheet Đơn giá sẽ hiện bảng Phân tích vật tư. Sẵn sàng để chạy bù chênh lệch theo thuật toán lập trình giải bài toán bù chênh lệch. Khi chạy bù chênh lệch, phần mềm sẽ ra bảng tổng hợp hao phí vật tư và công thức tính chênh lệch vật tư.

Tính theo đơn giá kết hợp: Với những dự toán cần dùng phối hợp cả 2 loại đơn giá nói trên.

1.2.  Đơn giá đầy đủ

Đơn giá trước thuế: Áp đơn giá đầy đủ trước thuế cho khối lượng trong sheet Du toan XD (và Du toan TB). Đơn giá đầy đủ trước thuế gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Đơn giá sau thuế: Áp đơn giá đầy đủ sau thuế cho khối lượng trong sheet Du toan XD (và Du toan TB), là đơn giá đầy đủ trước thuế + thuế GTGT.

1.3.  Giá xây dựng tổng hợp

Tùy chọn sẽ hiện sheet Don gia tong hop khi lập dự toán công trình sử dụng các đơn giá tổng hợp. Cách lập đơn giá tổng hợp sẽ hướng dẫn ở phần sau.

1.4.  Phân chia dữ liệu hạng mục

Khi lập dự toán công trình có nhiều hạng mục, tùy chọn ở đây sẽ hiển thị bảng tổng hợp chi phí xây dựng hoặc chi phí lắp đặt thiết bị theo các dạng:

  • Tổng hợp theo dạng bảng: mỗi hạng mục sẽ có tương ứng một bảng tổng hợp chi phí, tổng hợp vật tư, bảng giá vật liệu hiện trường (nếu có), bảng lương nhân công, máy thi công.
Tổng hợp chi phí theo dạng bảng
  • Tổng hợp theo dạng cột: mỗi hạng mục 1 cột trong bảng tổng hợp chi phí
Tổng hợp chi phí theo dạng cột
  • Tổng hợp toàn bộ: các bảng tính của các hạng mục gộp vào một bảng duy nhất.
Tổng hợp chi phí toàn bộ

1.5.  Lựa chọn cấp phối vữa

Mặc định phân tích đơn giá và hao phí vật tư sử dụng loại xi măng theo dữ liệu đơn giá địa phương công bố (để trong CSDL). Nhưng nếu muốn, trước khi tra mã hiệu trong Bảng dự toán bạn có thể tích chọn phân tích theo 1 trong 4 loại cấp phối vữa sử dụng loại xi măng khác nhau.

Thông tin về các Tác giả