Chọn trang

Quy trình đo bóc khối lượng và lập dự toán ứng dụng phần mềm Dự toán GXD

Quy trình đo bóc khối lượng và lập dự toán ứng dụng phần mềm Dự toán GXD

Quy trình đo bóc khối lượng và lập dự toán xây dựng công trình ứng dụng phần mềm Dự toán GXD

1. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

1.1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết, yêu cầu người thiết kế giải thích rõ các vấn đề về thiết kế có liên quan đến việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

1.2. Lập Bảng tính toán khối lượng

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình (Mẫu Bảng tính toán đo bóc khối lượng xây dựng tham khảo ngay trong phần mềm Dự toán GXD), bao gồm:
– Liệt kê danh mục công việc cần thực hiện đo bóc khối lượng;
– Phân chia các công việc thành các công tác cụ thể để thực hiện đo bóc. Khi thực hiện phân chia các công tác cần ưu tiên tuân theo quy cách đã được phân biệt trong hệ thống định mức, đơn giá dự toán sẵn có đã được công bố, nhóm nhân công thực hiện công việc;
– Việc lựa chọn đơn vị tính thực hiện theo nguyên tắc nêu tại Mục 1.7.
Danh mục công việc/công tác cần đo bóc được trình bày phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ nội dung các công tác xây dựng cần xác định khối lượng, vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.

1.3. Thực hiện đo bóc khối lượng

Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

1.4. Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc

Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.

1.5. Thực hiện rà soát, kiểm tra khối lượng xây dựng công trình đã được đo bóc:

Khối lượng xây dựng công trình sau khi được tổng hợp trong Bảng khối lượng xây dựng cần được rà soát, kiểm tra với các nội dung chủ yếu sau:
– Sự đầy đủ về danh mục công tác theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu triển khai dự án, thi công xây dựng;
– Kiểm tra sự phù hợp của tên công tác, đơn vị tính, cách thức diễn giải tính toán, giá trị khối lượng sau khi đo bóc;
– Sự rõ ràng của các thông tin cần thiết phục vụ cho việc xác định chi phí xây dựng đối với mỗi công tác;
– Các yêu cầu khác đối với việc đo bóc khối lượng phục vụ cho việc lập và quản lý chi phí, quản lý khối lượng xây dựng công trình.

Người chủ trì đo bóc khối lượng chịu trách nhiệm chính về nội dung, chất lượng của các thông tin, số liệu trong Bảng đo bóc khối lượng. Người thực hiện đo bóc khối lượng có trách nhiệm phối hợp, giải thích, làm rõ nội dung liên quan đến kết quả đo bóc với người chủ trì.

Do trong phần mềm Dự toán GXD bảng tính toán khối lượng và bảng tổng khối lượng đã có sẵn. Nên quy trình đo bóc khối lượng công trình xây dựng có thể gom lại như sau:

B1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ
B2. Lập danh mục công việc cần đo bóc (theo trình tự thi công, phù hợp định mức, đơn giá), đơn vị tính bên cạnh
B3. Phân tích khối lượng, phân chia các kết cấu về khối hình cơ bản bám danh mục ở B2
B4. Tìm số liệu kích thước, bóc tách lần lượt từng công việc. Ghi số liệu theo công việc.
B5. Nhập số liệu vào phần mềm Dự toán GXD
để tính toán và tổng hợp kết quả
B6. Rà soát, kiểm tra lại, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật vào Dự toán GXD và xuất kết quả

2. Quy trình đo bóc khối lượng thực tế các anh chị tại các văn phòng tư vấn thiết kế thường làm

B1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bản vẽ
B2. Lập danh mục công việc cần đo bóc (sắp xếp theo trình tự thi công, có từ khóa)
B3. Phân tích kết cấu, phân chia các kết cấu về khối hình cơ bản (ưu tiên theo đơn vị tính phù hợp định mức, đơn giá)
B4. Mở Dự toán GXD dùng từ khóa tra mã công việc phù hợp (quy cách công việc với thiết kế)
B5. Nhập số liệu bóc được vào phần mềm
B6. Dự toán GXD để tính toán và tổng hợp kết quả
B7. Rà soát, kiểm tra lại, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, trình bày cho đẹp và xuất kết quả

Quy trình trên đây chỉ là đưa ra để bạn có tư duy mạch lạc hơn để thực hiện thôi. Trong thực tế thực hiện bạn hãy điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt với tốc độ phát triển công nghệ như vũ bão, ứng dụng công nghệ BIM và  phần mềm Dự toán GXD cũng cải tiến liên tục, quy trình này sẽ thay đổi hoàn toàn khác. Tư duy vừa qua là lập dự toán theo công việc. Phần mềm Dự toán GXD đang được nhóm nghiên cứu phát triển theo BIM lập dự toán theo bộ phận cấu kiện. Quy trình nay mai, công việc đo bóc khối lượng, lập dự toán cũng sẽ đổi khác.

3. Một video bài giảng về quy trình đo bóc khối lượng và lập dự toán, sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Thầy Nguyễn Thế Anh chia sẻ với các bạn một bài giảng rất hay về đo bóc khối lượng công trình xây dựng, lập dự toán.
Rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về đo bóc khối lượng lập dự toán sử dụng phần mềm dự toán. Bài giảng chia sẻ với các bạn tự học về quy trình đo bóc khối lượng rất cặn kẽ, chi tiết.

Video bài giảng này thầy quay từ lâu, tranh thủ lúc đêm khuya đi dạy về mới quay video, phải nói nhỏ tránh làm phiền xung quanh nên giọng không hào hùng, sang sảng như giảng trên lớp.

4. Cập nhật Thông tư số 17/2019/TT-BXD về đo bóc khối lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về đo bóc khối lượng công trình xây dựng. Bạn hãy truy cập giaxaydung.vn, tìm ngay ở trang chủ để tải Thông tư 17 và đọc thêm. Cùng với các video, các nguồn tài liệu đa dạng, đọc và tổng hợp thành kiến thức của bản thân bạn.

Thông tin về các Tác giả