Chọn trang

Cách Xác định chi phí quản lý dự án trong phần mềm Dự toán GXD

Để cho dễ hiểu ta xét ví dụ sau: Công trình giao thông, chi phí Gxdtt và Gtbtt trong tổng mức đầu tư được duyệt lần lượt là là 80 tỷ và 20 tỷ. Hãy xác định Gqlda. Trường hợp công trình đó thi công ở sát biên giới thì chi phí Quản lý dự án là bao nhiêu?

  • Bước 1. Chọn loại công trình

Trong sheet Ts ở mục Loại công trình chọn công trình giao thông

  • Bước 2. Nhập các số liệu đầu vào (chi phí được duyệt)

Nhập giá trị 80 và 20 tỷ vào ô giá trị Gxdtt và Gtbtt của cột Tổng mức đầu tư.

Mẹo 1: Để nhập nhanh chỉ cần gõ 80e920e9 vào đó (e9 sẽ là 9 số 0).

Mẹo 2: Bạn cũng có thể gõ =80*10^9=20*10^9

Mẹo 3:2 mẹo trên có thể dùng được mọi nơi, mọi chỗ chứ không chỉ trong tình huống này, hãy linh hoạt

  • Bước 3. Tính chi phí quản lý dự án từ định mức nội suy

Sang sheet Tong hop kinh phi nhập Nhập giá trị 80 và 20 tỷ vào ô giá trị Gxdtt và Gtbtt

Kết quả Gqlda = 1,719%*100 tỷ = 1.719.000.000đ.

Công trình thi công ở sát biên giới thì nhập 1,35 vào cột hệ số sẽ được:

Gqlda = 1.375.000.000*1,35đ = 1.856.250.000đ

Kiểm tra lại theo cách thủ cong. Bạn mở Quyết định 79/QĐ-BXD, tra bảng số 1 với giá trị: Gxdtt + Gtbtt = 80+20 = 100 tỷ.

Tại dòng công trình giao thông, cột 100 tỷ có định mức Gqlda là 1,719%.

Như vậy: Gqlda = 1,719%*100 tỷ = 1.719.000.000đ.

Trường hợp công trình đó thi công ở sát biên giới thì theo khoản 5 mục I phần I của QĐ 79 chi phí Quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số 1,35.

Gqlda = 1.719.000.000*1,35đ = 2.320.650.000đ.

Kết quả tính thủ công hoàn toàn khớp với tra và tính bằng Dự toán GXD. Trường hợp cần nội suy, phần mềm cũng tính nhanh chóng và chính xác. Bạn có thể làm tương tự với các loại công trình khác.

Thông tin về các Tác giả