Chọn trang

Menu Trợ giúp của phần mềm Dự toán GXD

Menu trợ giúp

1.  Hướng dẫn sử dụng

Chọn lệnh này sẽ mở ra file hướng dẫn sử dụng ở dạng file Word. File này được trình bày Style có điều hướng, có video hướng dẫn để bạn tiện tra cứu, tìm kiếm nhanh vấn đề.

Trong quá trình làm dự toán, cần tra cứu vấn đề gì đó, bạn mở file hướng dẫn trong Word, hãy bấm Ctrl + F, gõ từ khóa vào để tìm cho nhanh. Từ khóa do bạn nghĩ ra, càng ngắn gọn, đơn giản càng hiệu quả.

2.  Video HDSD

Kích vào sẽ chuyển đến kênh video hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD.

3.  Hội quán Dự toán GXD

Kích sẽ chuyển đến trang thành viên, người sử dụng phần mềm Dự toán GXD.

4.  Thông tin phần mềm

Khi kích vào mục này sẽ hiện lên hộp thoại các thông tin về phần mềm bạn đang sử dụng.

Thông tin phần mềm

Khi nhận được thông báo có phiên bản mới hơn, bạn có thể bấm Cập nhật để cập nhật phiên bản mới nhất.

5.  Phản hồi, góp ý

Kích sẽ tới trang phản hồi, góp ý để gửi các ý kiến phản hồi tới GXD nhanh nhất.

Thông tin về các Tác giả