Chọn trang

Tiện ích In hồ sơ trên phần mềm Dự toán GXD

Để thuận tiện cho việc in ấn hồ sơ, file dự toán. Phần mềm có tính năng in ấn hỗ trợ sắp xết hồ sơ và in ấn hàng loạt. Thao tác lệnh: Tiện ích/ In ấn. Hộp thoại In sẽ hiện ra.

Hộp thoại In ấn trong phần mềm Dự toán GXD

Bấm Thêm để đưa những bảng tính cần in sang danh sách in.

Dùng nút Xóa để loại bỏ bảng tính khỏi danh sách in.

Sử dụng các nút Lên, Xuống, Đổi vị trí để sắp xếp vị trí, thứ tự danh sách in.

Phần mềm đưa ra listbox Phân loại bảng tính theo… nhằm mục đích gợi ý cho người lập dự toán các bảng tính cần in.

Lựa chọn Phân loại in theo bảng tính

Bấm Xem trước để xem toàn bộ trang in. Bạn có thể giữ Ctrl để lựa chọn các bảng tính cần xem trước.

Tính năng xem trước trang in

Sử dụng button Đánh lại trang để đánh lại thứ tự trang in sau khi đã sắp xếp chỉnh sửa vị trí các bảng in trong danh sách in.

Kích vào Tùy chọn để hiển thị cài đặt trang in.

Hộp thoại tùy chọn thiết lập trang in

Hộp thoại thiết lập trang in sẽ hiện lên. Tại đây bạn có thể tùy ý chỉnh sửa các trang in để hồ sơ được đẹp nhất.

Thông tin về các Tác giả