Chọn trang

Lỗi be saved in macro-free khi lưu file Dự toán GXD

Khi bạn lưu file Dự toán GXD ở dạng xlsx, Excel sẽ hiện thông báo như sau:

Đa số các chú kỹ sư xây dựng nhà ta kém tiếng Anh nên ngại đọc hoặc đọc không hiểu gì. Cứ vậy chọn Yes. Thế là sau 1 ngày làm việc cật lực, đóng máy tính lại, hôm sau mở ra, mở file lên thì bị lỗi hết.

Báo lỗi trên có nghĩa là: các hàm VBA, Macro viết thêm của chương trình dự toán không được lưu ở dạng file xlsx (sẽ giải phóng các macro khỏi file -> macro-free workbooks).

To save a file with these features, click No, and then choose a macro-enabled file type in the File Type list.” Câu này có nghĩa là: Để lưu file vẫn chứa các hàm đó, hãy kích No, sau đó chọn lưu ở dạng file hỗ trợ macro ở mục File type trong danh dách Loại File. Các chú kỹ sư học luôn câu tiếng Anh đi nhé.

Còn câu “To continue saving as a macro-free workbook, click Yes.” có nghĩa là nếu cứ tiếp tục lưu thì sẽ xóa hết các macro đi.

Thông tin về các Tác giả

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.