Chọn trang

Lệnh Xóa một công tác và Chèn dòng công việc trong phần mềm Dự toán GXD

1.  Xóa một công tác

Trong bảng dự toán, muốn xóa 1 công tác bạn kích phải vào công tác đó, chọn lệnh Xóa công tác / Xóa dòng thừa trong menu ngữ cảnh.

Lưu ý: 1 công tác khi bạn tra mã trong sheet Du toan XD, đi kèm đó là định mức và đơn giá chi tiết ở sheet Don gia XD, nếu bạn chỉ Delete ở sheet Du toan XD thì vẫn còn dư rác còn lại. Nên hãy thao tác xóa công tác đúng hướng dẫn trên. Nếu không bạn có thể sẽ gặp lỗi khi tiếp tục làm.

2.  Chèn thêm dòng công việc

Bạn có thể chèn thêm dòng công việc vào giữa 2 công việc đã có. Chỉ việc chọn dòng kích phải và chọn Insert, 1 dòng trống sẽ chèn lên phía trước (có thể đánh dấu nhiều dòng và chọn Insert để chèn nhiều), bạn tra mã công việc và nhập khối lượng cho công tác đó.

Nếu muốn chèn thêm nhiều dòng, bạn kích phải chuột và chọn lệnh Chèn dòng. Lưu ý: Trong bảng dự toán luôn chèn dòng công việc lên trên để dòng Tổng cộng luôn ở dưới cùng.

Thông tin về các Tác giả