Chọn trang

Lệnh Tra mã công việc ở sheet Đơn giá xây dựng và Tra mã vữa trong sheet Gia vua XD, Gia vua TB trên phần mềm DỰ toán GXD

1.  Tra mã công việc ở sheet Đơn giá xây dựng

Từ bản Dự toán GXD 10.7 khôi phục chức năng này. Khi tra mã bên sheet Don gia XD đơn giá cũng sẽ chèn vào sheet Du toan XD tương ứng.

Nếu bạn làm dự toán, lập giá thầu chuyên nghiệp. Trước khi bắt tay vào công việc, hãy chuẩn bị trước. Lúc rảnh bạn có thể tra mã, chiết tính đơn giá tại sheet Don gia XD, sau đó lưu lại bộ dữ liệu riêng, tạo dữ liệu nội bộ để chuẩn bị cho các công việc sắp tới.

Lưu dữ liệu rồi, file đơn giá cũng lưu lại, khi cần thêm đơn giá gì lại mở ra, tính tiếp và lại lưu vào file CSDL. Bộ CSDL có thể phân phối cho toàn công ty, phòng, ban hoặc nhóm sử dụng thống nhất.

Cho phép các công ty thuận tiện tạo bộ CSDL riêng của mình.

2.  Tra mã vữa trong sheet Gia vua XD, Gia vua TB

Bạn có thể tra mã vữa tại sheet Gia vua XD và cả sheet Gia vua TB, tạo bảng cấp phối.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng về tư duy mới là thay đổi quan trọng. Trước và trong khi thực hiện 1 dự toán công trình, bạn có thể tra các mã vữa ở đây, nhập số liệu cấp phối theo thí nghiệm… tạo bảng giá vữa để sử dụng.

Bạn có thể sưu tầm số liệu các cấp phối công trình tương tự và dùng lệnh Lưu vữa ở menu chuột phải để lưu vào dữ liệu.

Là người làm dự toán chuyên nghiệp, bạn sưu tầm và lưu trữ cho mình các dữ liệu vữa, bạn hiểu giá trị khi cần thì có sẵn để sử dụng như nào.

Thông tin về các Tác giả