Chọn trang

Lệnh Tạo hạng mục – Xóa hạng mục trong phần mềm Dự toán GXD

1.  Tạo hạng mục

Bạn gõ chữ HM để bắt đầu 1 hạng mục, nhập các công việc trong hạng mục, lại nhập HM khi muốn có hạng mục mới:

2.  Xóa hạng mục

Vấn đề : Không thể xóa được hạng mục nếu như file dự toán công trình có 2 hoặc 1 hạng mục. Điều này làm cho việc tận dụng công trình tương tự vừa được duyệt để áp dụng cho công trình mới là rất khó khăn. Các chế độ chính sách và các chi phí tư vấn chi phí khác đã lập không thể tận dụng.

Bạn không muốn hiện cái chữ HM và tổng công HM nên xóa. Mục đích để đẹp như lập dự toán ko có hạng mục.

Cụ thể:

  • Nếu bạn nhỡ nhập HM vào, phần mềm tạo ra HM1, sau đó làm 100 đầu việc, không muốn tạo hạng mục nữa, thì bây giờ cần xóa những chỗ có HM đi. Phiên bản trước không có. Nhưng ở bản này bạn có lệnh xóa hạng mục sẽ xóa như ý. Chỉ xóa những chỗ có dấu vết của HM thôi, không xóa dữ liệu công việc.
  • Nếu có 2 hạng mục: Sửa lại 2 hạng mục vẫn cho xóa. Chạy như sau: Nếu có 2 HM, chạy lệnh xóa thì phần mềm sẽ xóa đi HM được đánh dấu, HM còn lại sẽ xóa các dấu vết của HM (xóa giống khi có 1 HM).
  • Nếu có 3 hạng mục trở lên: Hoạt động Như hiện nay.

Thông tin về các Tác giả