Chọn trang

Chạy phần mềm Dự toán theo các thông tư hướng dẫn Nghị định 68 như thế nào?

Chạy phần mềm Dự toán theo các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  • Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là định mức số 10)
  • Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về giá ca máy và thiết bị thi công
  • Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về giá nhân công xây dựng
  • Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức Chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình
  • Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng về đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đầu tiên bạn mở phần mềm Dự toán GXD, sau đó bạn phải chọn template (mẫu dự toán) theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD hay Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Bạn cũng cần chọn cơ sở dữ liệu (CSDL) theo định mức 10 hoặc các bộ cơ sở dữ liệu của địa phương nơi xây dựng công trình. Trong phần mềm luôn mặc định bộ CSDL của tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh, bạn có thể dùng lệnh Tải dữ liệu trong hộp thoại Chọn Cơ sở dữ liệu để tải thêm dữ liệu các địa phương khác.

Dữ liệu để tra cứu tự động định mức và tính toán xác định Chi phí quản lý dự án, Tư vấn đầu tư xây dựng công trình và Chi phí khác theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD cũng được cập nhật mới nhất. Điểm khác biết là có các chỉ dẫn chi tiết về xác định khoảng 75 loại chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng và 30 loại Chi phí Khác – duy nhất chỉ có ở phần mềm Dự toán GXD, các bài viết trao đổi – thảo luận về xác định các loại chi phí này được hình thành từ lâu trên diễn đàn https://giaxaydung.vn.

Mời bạn dành thời gian xem video bài giảng thầy Nguyễn Thế Anh trình bày sẽ đỡ đi nhiều thời gian phải đọc và nghiền ngẫm:

Thông tin về các Tác giả