Chọn trang

Xử lý lỗi Ref bên sheet đơn giá chi tiết và thao đúng lệnh xóa công tác

Xử lý lỗi Ref bên sheet đơn giá chi tiết và thao đúng lệnh xóa công tác

Do phần mềm Dự toán GXD chạy trên Excel, nên nhiều bạn muốn xóa 1 công tác trong bảng dự toán liền đánh dấu công tác đó rồi bấm Ctrl + – (tổ hợp Ctrl và dấu trừ sẽ xóa dòng được đánh dấu). Nhưng bạn để ý là, khi tra 1 mã dự toán, phần mềm đã đổ luôn định mức + đơn giá bên sheet Don gia XD. Nên nếu bạn xóa dòng công tác bên sheet Du toan XD thì bên sheet Đơn giá chi tiết sẽ bị lỗi.

Video sau đây hướng dẫn bạn cách thao tác đúng cách. Vận hành máy móc, thiết bị luôn có quy trình và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bạn cần xem và làm đúng quy trình này thì phần mềm Dự toán GXD sẽ chạy rất mượt mà giúp tâm lý bạn rất thích, nếu không gây lỗi bạn sẽ rất khó chịu.

Nếu trong hàng ngàn công việc, bạn đã lỡ xóa công việc lúc nào mà không phát hiện ra, khi đó bạn cần sang sheet Đơn giá, tìm đến công tác có lỗi Ref, hiện tất cả các dòng ra (vì có thể phần chi phí đuôi của đơn giá bị ẩn), sau đó xóa sạch phần dữ liệu của công tác đó bên sheet Don gia XD đi, rồi chạy tiếp phần mềm. Nếu đọc mà khó hiểu thì mời bạn xem video hướng dẫn sau:

Thông tin về các Tác giả