Chọn trang

Di chuyển các công tác trong bảng dự toán không thay đổi link đơn giá chi tiết

Di chuyển các công tác trong bảng dự toán không thay đổi link đơn giá chi tiết

Nhiều khi lập dự toán bạn cần sắp xếp lại các công việc mà vẫn phải giữ nguyên link công thức. Việc trình bày các công việc trong bảng dự toán theo trình tự thi công sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và chuyên môn cao hơn.

Trong phần mềm Dự toán GXD bạn làm thế nào để di chuyển 1 công việc trong sheet dự toán? Dễ thôi, theo 4 bước sau đơn giản và nhẹ nhàng.

1. Bạn kích chọn công tác cần di chuyển
2. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + X. Khi đó toàn bộ công tác và diễn giải khối lượng sẽ được đánh dấu.
3. Bạn kích chọn vị trí muốn di chuyển đến
4. Kích phải và chọn lệnh Di chuyển công tác tới vị trí đã chọn. thế là đời rất tươi! Các đơn giá bên sheet Don gia XD cũng được sắp xếp lại tương ứng, số thứ tự sẽ tự động đánh lại.

Mời bạn xem các hình minh họa dưới đây bạn sẽ hiểu cách làm ngay:

Kích chọn công tác cần di chuyển trong bảng dự toán

Kích chọn công tác cần di chuyển trong bảng dự toán

Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + X toàn bộ công tác và diễn giải khối lượng sẽ được đánh dấu

Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + X toàn bộ công tác và diễn giải khối lượng sẽ được đánh dấu

Bạn kích chọn vị trí muốn di chuyển đến

Bạn kích chọn vị trí muốn di chuyển đến

Kích phải và chọn lệnh Di chuyển công tác tới vị trí đã chọn

Kích phải và chọn lệnh Di chuyểnNgoài ra, video dưới đây bạn sẽ biết cách dùng lệnh Cut và Insert Cut Cell có sẵn của Excel. Cũng rất hay, để khi cần thiết thì ứng dụng cho linh hoạt.

Thông tin về các Tác giả