Chọn trang

Chụp ảnh bản vẽ dán vào trong bảng tính tiện đối chiếu khối lượng

Chụp ảnh bản vẽ dán vào trong bảng tính tiện đối chiếu khối lượng

Kỹ sư dự toán nhiều khi mở bản vẽ AutoCad hoặc file pdf đồng thời trên màn hình để bóc khối lượng. Khi đó cứ phải chuyển qua lại các màn hình.

Trong Windows, khi AutoCad, Acrobat, Word và Dự toán GXD cùng mở, bạn có thể ấn Alt+tab để chuyển đổi qua lại các cửa sổ.

Nhưng Phần mềm Dự toán GXD rất thuận lợi cho bạn là có thể chụp luôn ảnh bản vẽ dán vào trong sheet. Tiện đối chiếu luôn mà đỡ phải Alt+tab lật qua lật lại màn hình.

Thông tin về các Tác giả

>