Chọn trang

Cách Tính toán khối lượng trên phần mềm Dự toán GXD

Bạn có thể nhập số liệu diễn giải để tính khối lượng dưới tên công tác:

Diễn giải tính toán khối lượng

Nhập các số liệu với các dấu cộng (+), trừ (-), nhân (x) hoặc (*), chia (/)sau đó nhấn ENTER, phần mềm sẽ tự hiển thị kết quả.

GXD hỗ trợ hàm khai căn SQRT trong phép tính tiên lượng, tiện cho các trường hợp phải dùng phép tính khai căn bậc 2 như là tính chiều dài bản thang. Bạn có thể nhập chữ hoa, chữ thường tùy ý: SQRT = sqrt = Sqrt. Ví dụ 1: Sqrt(16) = 4 (căn bậc 2 của 16 bằng 4).

Chú ý: với phép tính diễn giải có ký hiệu cấu kiện chứa con số sau cùng để số đó không tham gia vào phép tính bạn nhập dấu hai chấm (:) và dấu cách (khoảng trắng tạo ra bằng phím Space) hoặc chỉ cần dấu cách hoặc dấu chấm (.) sau cùng.

Dự toán GXD hỗ trợ nhập số liệu diễn giải chi tiết khối lượng cơ điện MEP theo tầng của tòa nhà. Để hiện bảng nhập diễn giải khối lượng cơ điện bạn chọn lệnh Tính khối lượng cơ điện MEP như trong hình:

Thông tin về các Tác giả