Chọn trang

Tra mã công việc ở sheet Dự toán XD trong phần mềm Dự toán GXD

1.  Gõ mã hiệu, gõ từ khóa

Để tra mã hiệu đơn giá trong bảng Dự toán chi phí xây dựng (sheet Dự toán XD) bạn có thể nhập mã hiệu trực tiếp vào một ô trong cột mã hiệu đơn giá.

Ví dụ: Gõ AB.11111 hoặc AB,11111 hoặc ab.11111 hoặc ab11111 rồi ấn Enter. Hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần nhập từ khóa có trong tên công việc để tìm kiếm.

Một số kinh nghiệm khi tra mã hiệu bằng từ khóa:

  • Nên tra bằng những từ hoặc cụm từ ngắn gọn, sử dụng dấu (+) để kết hợp các từ khóa. Ví dụ: Công tác trát phào, chỉ cần gõ từ “phào”. Công tác Bê tông tấm chớp mác 200 chỉ cần gõ “chớp+200”. Công tác Bê tông gạch vỡ mác 50 chỉ cần gõ chữ “vỡ” hoặc “vỡ+50”.
  • Khi tra mã hiệu cần dựa vào quy cách công việc.
  • Tra một mã hiệu có thể nhìn giá trị đơn giá trong hộp thoại tìm kiếm để biết công việc đó có vật liệu, nhân công và máy hay không (thi công thủ công hoặc bằng máy).
  • Nhiều công tác tên không có trong định mức có thể phải vận dụng.
  • Công tác tạm tính không có trong bộ định mức hiện hành được đánh mã TT1÷TT9.
  • Để tránh nhầm các mã hiệu có tên gần giống nhau hãy dựa vào quy cách công việc và sự sẵn có của các mã hiệu.
  • Khi thẩm định/thẩm tra bản dự toán theo đơn giá địa phương có thể nhập giá trị đơn giá vật liệu hoặc nhân công hoặc máy vào để tìm tất cả các đơn giá có đơn giá bằng giá trị đó.

Tại hộp thoại tra cứu đơn giá, các bạn có thể tùy ý chỉnh sửa định mức dữ liệu công tác trước khi gọi ra. Hoặc có thể lưu lại công tác đã chỉnh sửa để sử dụng cho những lần sau.

Lưu ý: Chi tiết vữa không thể sửa được hao phí.

Hộp thoại tra cứu đơn giá

2.  Kích phải để gọi hộp thoại tra mã

Không chỉ gõ từ khóa hoặc nhập mã nữa. Bạn có thể kích phải để mở hộp thoại tra mã công việc.

Do lệnh chuột phải hiện hộp thoại tra đơn giá chiếm quyền điểm khiển. Nên muốn mở menu chuột phải thao tác riêng với cột mã đơn giá bạn dùng phím chuột phải trên bàn phím.

Thông tin về các Tác giả