Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/admin/domains/dutoangxd.vn/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/class-twitter.php on line 500

Chọn trang

Cách chọn và tải cơ sở dữ liệu của phần mềm Dự toán GXD

Cơ sở dữ liệu của phần mềm là các tập Định mức, Đơn giá, Giá vật tư được công bố đã được số hóa.

1.1. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm

Bấm lệnh Hồ Sơ / Chọn cơ sở dữ liệu (nút  hoặc phím tắt Ctrl + Shift +D)

Hình 1.3 – Lệnh chọn cơ sở dữ liệu

Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu hiện ra, kích chọn vào các bộ CSDL bạn sẽ thấy các thông tin về bộ CSDL đang chọn. Bấm Đồng ý để hoàn thành chọn cơ sở dữ liệu.

Nếu bộ dữ liệu đơn giá địa phương chưa có trong thư mục dữ liệu thì có thể tải về bằng nút Tải dữ liệu (máy cần có kết nối Internet).

Hình 1.4 – Hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu

1.2.  Tải dữ liệu của địa phương bất kì

Trong hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu kích vào nút Tải dữ liệu sẽ hiện ra hộp thoại Danh sách dữ liệu:

Hình 1.5 – Danh sách cơ sở dữ liệu

Kích vào tên bộ dữ liệu địa phương cần tải và bấm vào nút Tải về. Bạn có thể gõ tên địa phương, hoặc số hiệu vào hộp tìm kiếm để tìm bộ dữ liệu.

Ở mục Tìm theo nhóm bạn dùng danh sách thả xuống (drop list) để thu tìm kiếm theo: chuyên ngành, địa phương, dịch vụ công ích (DVCI), thí nghiệm vật liệu…

Thông tin về các Tác giả