Chọn trang

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư mới nhất

1. Cơ sở pháp lý lập dự toán khảo sát xây dựng

Câu hỏi 1: Cho em hỏi Lập dự toán khảo sát chưa có thông tư thay thế nên vẫn áp dụng Thông tư số 01/2017/TT-BXD (TT01) mà chưa dùng Thông tư số 09/2019/TT-BXD (TT09) hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đúng không ạ?

Trả lời:
– Thông tư số 09 đã hướng dẫn luôn nội dung về dự toán khảo sát xây dựng tại phụ lục số 09 rồi bạn nhé. Vì vậy, hiện nay lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng căn cứ: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Phụ lục 09 Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Phụ lục 09 Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

– Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD trong đó có định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình. (cùng các định mức dự toán Xây dựng, Lắp đặt thiết bị vào công trình, Lắp đặt thiết bị công nghệ, Sửa chữa, Thí nghiệm vật liệu). Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công + kỹ sư khảo sát. Thông tư số 11/2019/TT-BXD về giá ca máy và thiết bị khảo sát.

2. Sự thay đổi về nội dung chi phí khảo sát xây dựng

Công thức xác định Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp

Trong đó:

Gks: dự toán chi phí khảo sát xây dựng;

T: chi phí trực tiếp;

GT: chi phí gián tiếp;

TL: thu nhập chịu thuế tính trước;

Cpvks: chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;

TGTGT: thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;

Cdp: chi phí dự phòng.

So với TT01/2017 thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo TT09/2019 thay đổi các khoản mục chi phí:

– Bỏ Chi phí hạng mục chung.

– Bổ sung chi phí Gián tiếp gồm: Chi phí chung và Chi phí lán trại, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế, chi phí gián tiếp khác (nếu có).

3. Cập nhật phần mềm Dự toán GXD và chạy mẫu dự toán khảo sát

– Mở phần mềm Dự toán GXD, chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật. Nhớ sao lưu dữ liệu, các file mẫu của bạn ở phiên bản cũ để có gì còn khôi phục nhé.

– Trong phần mềm Dự toán GXD bạn chạy lệnh Hồ sơ > Chọn mẫu dự toán -> DutoanKs-TT09.xltm để chạy dự toán khảo sát theo TT09 nhé.

Chọn mẫu dự toán khảo sát theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Chọn mẫu dự toán khảo sát theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

4. Bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát trong Dự toán GXD theo TT09

Bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Bảng tổng hợp dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo phụ lục 09 Thông tư số 09/2019

5. Xin lưu ý về lỗi chế bản

Lỗi 1: Công thức xác định Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD bị lỗi chế bản. Tôi đã trao đổi với người soạn thảo và cán bộ có trách nhiệm của Cục Kinh tế và quản lý xây dựng – Bộ Xây dựng, xác nhận là bị thiếu dấu [ ] khi tính thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, khi lập dự toán, anh/em chủ động bổ sung thêm dấu [ ] (tương tự TT01) nhé, chứ không thì thiếu chết. Nếu không yên tâm, công ty bạn hãy gửi văn bản về Bộ Xây dựng để hỏi nhé.

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp

Lỗi 2: 1 lỗi nữa là TT09 đã quên mất không nói ở điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành là thay thế TT01. Tuy nhiên, mình nên hiểu là TT09 đã thay thế cả 01 và áp dụng TT09. Bởi nếu không vậy thì:

1) Phụ lục số 09 về Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát của TT09 là thừa;

2) Cơ cấu tổng hợp chi phí trong đó có chi phí gián tiếp sẽ khập khiễng (trong dự án có dự toán xây dựng và lắp đặt thiết bị theo TT09 thì tính Gián tiếp, nếu khảo sát tính theo 01 thì sẽ không có khoản GT -> khập khiễng).

Lỗi 3: Trong phụ lục 9, sau khi đưa Chi phí hạng mục chung vào Chi phí gián tiếp, trong mục Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng chỉ còn mỗi: chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Nhưng người soạn thảo đã không xóa đánh mục, thành ra chỉ có mỗi mục a mà không có mục b.

6. Định mức chi phí khảo sát xây dựng áp dụng như thế nào và ở đâu?

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng trong đó có Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C). Bạn tải Thông tư số 10 ở đây: https://giaxaydung.vn/threads/cac-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-68-2019-nd-cp-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.98685

Để tham gia khóa học Lập dự toán tại GXD, mời bạn liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 hoặc 0974 889 500 để ghi danh.

Thông tin về các Tác giả