Chọn trang

Lỗi “Circular reference” trong khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD

1.  Biểu hiện và nguyên nhân

  • Bạn thấy báo lỗi Tham chiếu vòng (Circular References) ở thanh trạng thái (status bar) như hình dưới.
  • Có thể file dự toán của bạn chạy rất chậmhoặc công thức không tính toán.
  • Bạn bị cảnh báo Tham chiếu vòng Circular Reference Warning như sau:

Hàng triệu người cũng gặp phải vấn đề như vậy, điều này xảy ra bởi vì 1 công thức nào đó đang bị lập ra và tính chính nó trong khi tính năng tính toán lặp đang bị tắt.

Để đơn giản, bạn xem ví dụ này:

Công thức =D1+D2+D3 bị ngắt vì công thức này nằm trong ô D3, tự tính cả chính nó. Để sửa lỗi này, bạn có thể di chuyển công thức sang ô khác (trong thanh công thức, nhấn Ctrl+X để cắt công thức, chọn ô khác, rồi nhấn Ctrl+V).

2.  Cách khắc phục

  • Trước tiên là trong hàng nghì ô dữ liệu phải dùng lệnh Formulas / Error Checking / Circular References để tìm ra ô bị lỗi đã.
  • Tìm được đến ô đó bạn tìm cách chỉnh sửa công thức, loại bỏ tham chiếu chính nó ra khỏi công thức không tính chính nó nữa là được. Một số trường hợp bảng tính không liên quan đến hồ sơ dự toán xuất ra sau này bạn xóa nội dung ô đó cho nhanh.
  • Video hướng dẫn: https://youtube.com/watch?v=k9cjlb5cP58

Thông tin về các Tác giả