Chọn trang

Một số lỗi: #REF! – #VALUE! – ##### – #DIV/0! khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD

1.  Lỗi #REF!

1.1.  Biểu hiện và nguyên nhân

Lỗi #REF! xuất hiện khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Thường xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè. Ví dụ : Ô C2 có hàm =sum(A1,B1), bạn xóa mất ô A1 thì ô C2 sẽ có lỗi #REF ! (ô A1 là ô tham chiếu trong công thức).

1.2.  Cách xử lý

Điều chỉnh hoặc khôi phục lại tham chiếu trong công thức.

2.  Lỗi #VALUE!

2.1.  Biểu hiện và nguyên nhân

Lỗi #VALUE hiển thị khi trong công thức có ký tự hoặc khoảng trống mà lẽ ra đó phải là số. Không thể cộng trừ nhân chia với ký tự được, trừ trường hợp bạn lập hàm sử dụng dấu ngoặc kép (như ở mục dùng hàm VND, USD).

2.2.  Cách xử lý

Cách đơn giản để sửa lỗi này đó là nhấp chuột hai lần vào công thức và chắc chắn là bạn chỉ nhập các con số. Nếu vẫn báo lỗi, hãy kiểm tra các Cell khác, xem thử liệu bạn đã nhập giá trị vào những Cell đó chưa hoặc chúng có chứa ký tự lạ hay là khoảng trống (do bấm dấu cách thừa) hay không?

3.  Lỗi #####

3.1.  Biểu hiện và nguyên nhân

Khi nhìn thấy ##### được hiển thị trong Cell, có người mới sử dụng Dự toán GXD có chút sợ hãi. Nhưng lỗi này đơn giản chỉ là do cột đó không đủ rộng để chứa dữ liệu.

3.2.  Cách xử lý

Đưa con trỏ chuột vào mép phải của tên cộtmuốn chỉnh độ rộng kéo giãn cột ra. Bạn cũng có thể nhấp chuột hai lần để tự động điều chỉnh chiều rộng của cột. Hoặc bạn có thể kích phải để chỉnh tham số Column Width.

Cũng có thể khi lập dự toán bạn nhầm đơn vị tính, khối lượng nhập vào quên chia cho 1000 (ví dụ cốt thép). Người có kinh nghiệm thấy dòng công việc nào có ô thành tiền như này thì trước tiên kiểm tra đơn vị tính khối lượng đã, nếu đúng thì mới chỉnh độ rộng cột.

4.  Lỗi #DIV/0!

4.1.  Biểu hiện và nguyên nhân

Lỗi #DIV/0! là bạn nhập công thức mà mẫu số bằng 0. Trong Excel, biểu thức này không thể thực hiện.

4.2.  Cách xử lý

Chỉnh lại công thức, kiểm tra để đảm bảo mẫu số sẽ khác 0.

Thông tin về các Tác giả