Chọn trang

Giáo sư Lê Kiều là 1 trong 4 cây đại thụ ngành xây dựng Việt Nam

Giáo sư Lê Kiều là 1 trong 4 cây đại thụ ngành xây dựng Việt Nam

Giáo sư Lê Kiều nói về GXD. Giáo sư Lê Kiều là 1 trong 4 cây đại thụ của ngành xây dựng Việt Nam: Phong Cống Kiều Kiến.

Thầy Lê Kiều thường đến các lớp học của GXD: Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tiến độ thi công… để chia sẻ kiến thức với các học trò, mở màn bao giờ cũng là màn tặng đĩa CD dữ liệu. Sau này do chia sẻ dữ liệu trên mạng thuận tiện hơn thầy thường gửi file qua email, trên diễn đàn (thầy cũng là thành viên diễn đàn giaxaydung.vn). Tại các hội nghị khoa học, hội đồng bảo vệ luận văn, luận án, đồ án… thể nào cũng photo theo vài quyển sách tặng ai đó.

Hình ảnh khiến chúng tôi rất xúc động là: Thầy Lê Kiều hơn 80 tuổi vẫn chạy chiếc xe Dream II tới các lớp học, chia sẻ kiến thức với các học trò, các lớp kỹ sư xây dựng. Không kể nắng mưa đêm hay ngày, có lớp có học viên là thầy tới… Thầy viết nhiều sách và thường đem cho tặng các học trò, các bạn quan tâm.

Mời bạn nghe thầy Lê Kiều chia sẻ về các khóa học tại GXD nhé.

Thông tin về các Tác giả