Chọn trang

Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu

Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu

Kiến thức cần chuẩn bị khi tham gia khóa học lập giá dự thầu GXD, lập dự toán dự thầu.

Câu hỏi:

Trước khi tham gia Khóa học lập giá dự thầu GXD, xác định giá thầu để chào thầu. Em cần chuẩn bị những kiến thức gì? Để làm được đấu thầu thì em cần nắm rõ những Nghị định, Thông tư nào?

Trả lời: Tại khóa học em sẽ được học về đấu thầu online, lập hồ sơ dự thầu, lập dự toán dự thầu, nộp thầu online

Về nội dung “em cần chuẩn bị những kiến thức gì” trước khi tham gia khóa lập giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu, sử dụng phần mềm dự thầu GXD xác định giá thầu thì khá rộng, xin kê sơ lược:

Em cần các kiến thức về định mức: Khái niệm, định mức dự toán, định mức nội bộ, định mức tổng hợp. Trước tiên em cứ tìm quyển định mức ban hành theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Mở ra đọc thuyết minh, hướng dẫn áp dụng.

Kiến thức về đơn giá: Khái niệm, cách chiết tính đơn giá, cách chiết tính giá tổng hợp, bù trừ chênh lệch. Em tìm quyển đơn giá địa phương, mở ra và đọc thuyết minh, cơ sở xác định, hướng dẫn áp dụng.

Kiến thức về cách xác định hoặc tìm kiếm dữ liệu cho các yếu tố chi phí: Giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy

Kiến thức về đọc bản vẽ, đo bóc, kiểm tra khối lượng

Kiến thức về biện pháp thi công, kỹ thuật thi công (các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu có liên quan)

Kiến thức về đấu thầu, lập hồ sơ thầu

Kiến thức về xét thầu, thương thảo ký hợp đồng (bởi khâu đấu thầu chỉ coi là kết thúc khi ký hợp đồng)

Về nội dung “nghị định, thông tư nào”, trước mắt em cần tải các file sau:

1) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

2) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu

3) Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết lập HSMT xây lắp

4) Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

5) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/06/2020 hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đọc các bài viết trên trang https://duthaugxd.com

Xem các video trên kênh https://youtube.com/duthaugxd/videos

Bạn tham khảo thêm video hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu dưới đây. Hãy xem đi xem lại để tìm hiểu trước khi tham gia khóa học.

♠ Xem thử 1 bộ hồ sơ dự thầu. GXD gửi tặng bạn file bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ TẠI ĐÂY, tài liệu này rất hữu ích cho bạn tham khảo đấy!

♠ Liên hệ: Công ty CP Giá Xây Dựng, Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ Thu An 0974 889 500 để đăng kí KHÓA HỌC LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU và sử dụng phần mềm Dự thầu GXD.

Thông tin về các Tác giả

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.