Chọn trang

Làm công tác tạm tính và đổi tên vật tư cực nhanh khi lập dự toán cơ điện MEP

Làm công tác tạm tính và đổi tên vật tư cực nhanh khi lập dự toán cơ điện MEP

Làm công tác tạm tính và đổi tên vật tư cực nhanh khi xác định đơn giá lập dự toán cơ điện MEP

– Bạn gõ mã TT1, sửa lại tên công tác, nhập đơn vị tính, nhập khối lượng

– Bấm Ctrl+Shift+G để chuyển sang đơn giá chi tiết bạn thấy tên vật tư đã được tự động lấy theo tên công tác

– Đối với đơn giá công tác cơ điện, bạn tra công tác xong, sửa tên vật tư vào, sang bên sheet Đơn giá chi tiết chọn tên công tác bấm Ctrl+Q là tên vật tư tự sao chép xuống dòng đầu tiên.

Tất nhiên là các công tác khác cũng làm được chứ không chỉ các công tác khác trong dự toán cơ điện MEP bạn nhé. Nhưng có điều là anh/em làm dự toán cơ điện phải làm cái này nhiều hơn, các Kỹ sư GXD lập trình như trên giúp cho anh em làm dự toán cơ điện MEP quá sướng luôn.

Mời bạn xem video chuyên gia Nguyễn Thế Anh hướng dẫn nhé:

Thông tin về các Tác giả