Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hội dự toán nhà nghề Việt Nam sử dụng phần mềm Dự toán GXD

DỰ TOÁN DỰ THẦU CÔNG TRÌNH

Dự toán công trình giao thông, cầu đường

Bao gồm dữ liệu về phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa.
Threads
17
Bài viết
18
Threads
17
Bài viết
18

Dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật

Lập dự toán công ích đô thị: Công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, thoát nước
Threads
10
Bài viết
14
Threads
10
Bài viết
14

KHO DỮ LIỆU LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ

Văn bản liên quan đến dự toán công trình

Các văn bản hướng dẫn, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Threads
282
Bài viết
961
Diễn đàn con:
  1. Chính phủ
  2. Bộ Xây dựng
Threads
282
Bài viết
961

Công bố giá vật liệu liên sở Xây dựng - Tài chính

Thông báo, công bố giá vật liệu liên Sở XD - TC các địa phương xếp theo năm
Threads
707
Bài viết
2.790
Threads
707
Bài viết
2.790

QUẢNG CÁO, BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH, QUYẾT TOÁN

Nghiệp vụ nghiệm thu, thanh quyết toán A-B

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình do Bộ Tài chính ban hành.
Threads
50
Bài viết
63
Threads
50
Bài viết
63

Phần mềm Quyết toán GXD thanh toán khối lượng

Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B
Threads
21
Bài viết
159
Threads
21
Bài viết
159
Threads
27
Bài viết
107
Threads
2
Bài viết
3