Chọn trang

Dự toán công trình lập đúng, lập đủ tránh tình trạng sau phải giải trình kiểm toán rất mệt

Dự toán công trình lập đúng, lập đủ tránh tình trạng sau phải giải trình kiểm toán rất mệt

Dự toán công trình lập đúng, lập đủ tránh tình trạng sau phải giải trình kiểm toán rất mệt.
Quy trình đường đi thông thường của dự toán công trình là: Tư vấn Lập dự toán – Gửi qua cơ quan Thẩm định dự toán (nếu cần có cả thẩm tra dự toán) – Tư vấn lập dự toán chỉnh sửa lại theo ý kiến Thẩm tra / Thẩm định – Phê duyệt dự toán.

Có thể bản dự toán công trình bạn lập ra hoàn toàn đúng thời điểm, đúng quy trình, phù hợp với thiết kế và các yêu cầu của công trình. Tuy nhiên, có chỗ nào đó về định mức, đơn giá, khối lượng, giá vật tư, giá nhân công, giá ca máy có thể bạn sử dụng không phù hợp, giá trị có thể bị lệch đi hàng tỷ đến vài tỷ.

Khâu lập dự toán bị sai sót, khâu thẩm định dự toán hoặc thẩm tra dự toán cũng không phát hiện ra. Khâu phê duyệt dự toán tiến hành đúng quy trình trên cơ sở kết quả thẩm định dự toán. Công trình cứ đi vào thực hiện bình thường, kể cả đấu thầu, thanh toán hợp đồng trọn gói. Khi kiểm toán Nhà nước hoặc Thanh tra xây dựng làm việc, trách nhiệm của dự toán viên và đơn vị thẩm định/thẩm tra dự toán vẫn rất lớn, đặc biệt là khâu giải trình rất “mệt mỏi”.

Hãy học hỏi để nâng cao trình độ thực hiện công việc, giảm bớt các sai sót…

Chúc các bạn thành công.

Thông tin về các Tác giả