Chọn trang

Bạn học gì ở khóa học Lập chất lượng công trình GXD ?

Bạn học gì ở khóa học Lập chất lượng công trình GXD ?

Bạn học gì ở khóa học Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD ?

“Hồ sơ chất lượng trình lên mà như 1 đống rác”, đó là đánh giá của 1 cán bộ phòng Tài chính huyện.

Cứ phần mềm QLCL GXD học thực hành các bài tập như sau:

Bài tập lớp lập hồ sơ chất lượng GXD, lập hồ sơ hoàn thành công trình, hồ sơ nghiệm thu

Bài tập lớp lập hồ sơ chất lượng GXD, lập hồ sơ hoàn thành công trình, hồ sơ nghiệm thu

Bài 1: Chuẩn bị hồ sơ cho 1 công trình

Tạo file mới, nhập các thông tin ban đầu.

Bà 2: Làm quen chỉnh sửa biên bản nghiệm thu theo mẫu

Bài 3: Sử dụng QLCL GXD để tạo các biên bản nghiệm thu vật liệu…

Bài 4: Sửa thành phần ký và cách đánh mã biên bản nghiệm thu

Bài 5: Sử dụng QLCL GXD để lập bộ biên bản nghiệm thu

Bài 7: Thực hành chỉnh sửa biểu mẫu biên bản nghiệm thu

Bài 8: Quản lý khối lượng nghiệm thu

Bài 9: Bóc tách khối lượng theo bản vẽ hoàn công

Bài 10: Thực hành ghi nhật ký thi công

Bài 11: Xác định chi phí tư vấn giám sát

Bài 12: In ấn hồ sơ chất lượng

Kỹ sư Đinh Hải Sơn khen ngợi phần mềm QLCL GXD quản lý chất lượng công trình

Kỹ sư Đinh Hải Sơn khen ngợi phần mềm QLCL GXD: Trước kia không có phần mềm tự mày mò làm bằng Excel khá vất vả. 1 số thao tác vẫn phải thủ công. Từ khi em dùng phần mềm QLCL có thể vừa làm việc vừa kinh doanh thêm thu nhập. Cảm ơn những giá trị tốt đẹp GXD mang lại.

Kỹ sư Tạ Trung Kiên khen ngợi phần mềm QLCL GXD quản lý chất lượng công trình

Kỹ sư Tạ Trung Kiên: Tuyệt vời. Với phần mềm QLCL GXD chỉ cần 2 tuần là xong công việc của cả năm. Trình Excel nâng cao rõ rệt. Tư duy về quản lý công việc hoàn thiện hơn, xa hơn và có thời gian để làm những công việc khác.

Thông tin về các Tác giả