Chọn trang

Học lập hồ sơ hoàn công bắt đầu từ đâu? Video cơ sở pháp lý biểu mẫu nghiệm thu

Học lập hồ sơ hoàn công bắt đầu từ đâu? Video cơ sở pháp lý biểu mẫu nghiệm thu

Học lập hồ sơ hoàn công bắt đầu từ đâu? Video này từ cơ sở pháp lý biểu mẫu nghiệm thu

Trong video thầy Nguyễn Thế Anh trình bày về Cơ sở pháp lý biểu mẫu nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng. Trang bị kiến thức để Nhà thầu có cơ sở thỏa thuận biểu mẫu QLCL GXD với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát từ đó thuận lợi cho công việc của đôi bên. Ứng dụng phần mềm QLCL GXD mạnh mẽ trong công việc lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công sẽ làm anh em làm việc trực tiếp nhàn đi, các giám đốc – chủ thầu xây dựng thì giảm chi phí, giảm thời gian khâu hồ sơ chất lượng, liên quan đến trực tiếp thanh toán tiền khối lượng hoàn thành.

Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng (Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng xây dựng)

Điều 27. Nghiệm thu công việc xây dựng, Điều 30. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, Điều 31. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các bạn ở xa tham khảo, còn các bạn học viên GXD hãy xem trước để chuẩn bị kiến thức trước khi đi học để khóa học tại GXD được hiệu quả, các bạn đã qua khóa học xem đi xem lại để thấm nhuân nhé.

Đăng ký tham giá khóa học Lập hồ sơ chất lượng GXD là rất hiệu quả cho bạn. Liên hệ trực tiếp Ms Thu An theo số 0985 099 938 hoặc kích link trên để ghi danh khóa học.

Kênh video gồm rất nhiều bài học lập hồ sơ hoàn công, về lập hồ sơ chất lượng: http://youtube.com/hosochatluong. Hãy xem vì các kiến thức liên quan trực tiếp đến kiến tức, năng lực mà trang bị có thể tự tin ứng tuyển vào các vị trí công việc.

Thông tin về các Tác giả