Chọn trang

Tại sao Học lớp dự toán cần xem video kiến thức quản lý dự án này?

Tại sao Học lớp dự toán cần xem video kiến thức quản lý dự án này?

Kiến thức Quản lý dự án nhưng lại rất cần cho người lập dự toán

Các Video giúp các bạn Học lớp dự toán bổ sung kiến thức quản lý dự án cần thiết. Hiểu về dự án đầu tư xây dựng, nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng thì bạn sẽ Lập dự toán tốt hơn. Giỏi lập dự toán bạn cũng thuận lợi làm quản lý dự án xây dựng.

1- Dự án đầu tư xây dựng là gì? Nắm khái niệm này có liên quan gì đến dự toán? Xem video

2- Hãy nêu tên các loại báo cáo đầu tư xây dựng? Khi nào thì phải làm loại báo cáo đó? Liên quan gì đến dự toán? Xem video

3- Kể tên các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng? Lập dự toán thì phải làm gì với các tổ chức, cá nhân đó? Xem video.

4- Nêu tên các tổ chức, cá nhân có liên quan đầu tư xây dựng?

Lập dự toán thì liên quan gì với các cơ quan đó? Nếu biết dự toán xin việc về tổ chức đó thì có thể làm gì? Xem video nhé.

5- Em trước giờ làm kỹ thuật ở công trường, trước giờ làm thiết kế, muốn tìm hiểu về dự toán thì nên làm gì? Bạn đánh dấu bài lại chờ quay lại xem video nhé.

6- Hãy nêu cách phân loại công trình?

Tại sao người lập dự toán, lập dự án đầu tư phải biết phân loại công trình. Xem video

7- Hãy nêu cách phân cấp công trình? Tưởng người thiết kế mới phải biết, chứ người lập dự toán biết phân cấp công trình để mà làm gì? Xem video.

8- Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình? Lập dự toán thực hiện ở giai đoạn nào?

Để lập dự toán tốt bạn cần phải hiểu về trình tự đầu tư xây dựng. Bạn xem video nhé.

9- Mối liên hệ giữa công đoạn lập dự toán và công đoạn sau? Bạn đánh dấu bài lại chờ quay lại xem video nhé.

Thông tin về các Tác giả