Chọn trang

Học đo bóc khối lượng phải biết quyết định số 451/QĐ-BXD hướng dẫn dẫn đo bóc khối lượng công trình

Học đo bóc khối lượng phải biết quyết định số 451/QĐ-BXD hướng dẫn dẫn đo bóc khối lượng công trình

Học đo bóc khối lượng nhất định phải biết quyết định số451/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Xin giới thiệu Quyết định số 451/QĐ-BXD để các bạn học đo bóc khối lượng xây dựng công trình nắm bắt.

Thời gian: Ngày 23/05/2017

Cơ quan công bố: Bộ Xây dựng

Hình thức: Quyết định công bố Hướng dẫn

Tên văn bản: Quyết định số 451/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Mục đích: Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình. và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo Quyết định số 451/QĐ-BXD thì:. khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình được đo bóc. là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Khái niệm: Đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tải file: KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE

Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể đưa ra “khối lượng tạm tính” hoặc “khoản tiền tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có trong thiết kế, nhưng không thể xác định được khối lượng chính xác theop những quy tắc đo bóc. Khoản tiền tạm tính xác định cho những công việc không có thiết kế toàn bộ nhưng cung cấp được các thông tin như: đặc điểm, phạm vi công việc, vị trí công việc trong công trình. Khối lượng tạm tính và khoản tiền tạm tính sẽ được đo bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng.
Quyết định này thay thế quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2017.

Các giáo trình đào tạo đo bóc khối lượng, dạy đo bóc khối lượng, lập dự toán. Các bài sát hạch, trắc nghiệm tại GXD JSC cũng bắt đầu cập nhật theo Quyết định số 451/QĐ-BXD. Là để các học viên luôn cập nhật theo kiến thức, thông tin mới nhất.

Mời bạn Tải file ở đường link sau:

KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE

Các bạn học đo bóc khối lượng, học lập dự toán, học định giá xây dựng, học thanh quyết toán hãy cập nhật nhé.

Thông tin về các Tác giả