Chọn trang

Video Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B – Khung pháp lý

Video Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B – Khung pháp lý

Video Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B – Khung pháp lý.

1. Nội dung video thanh quyết toán

Trong video này thầy Nguyễn Thế Anh sẽ chia sẻ cho các bạn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác: Lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B)

Vì thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B liên quan trực tiếp ngay đến tiền thật mà Bên A phải thanh toán cho bên B nên phải diễn ra theo các quy định về tài chính và xây dựng rất chặt chẽ.

2. Đối tượng

  • Các bạn học viên sắp tham gia khóa học Thanh quyết toán GXD xem để chuẩn bị trước, khi đến lớp học tập sẽ hiệu quả hơn.
  • Các bạn học viên đã hoàn thành khóa học hãy xem để ôn lại kiến thức nhé.
  • Các bạn đồng nghiệp ở xa không có điều kiện đến lớp Thanh quyết toán GXD mời xem để tham khảo.

3. Các văn bản đề cập trong video thanh quyết toán này

  • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Chính phủ
  • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng
  • Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
  • Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
  • Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư

Có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến video thanh quyết toán này mời các bạn comment ở bên dưới.

Thông tin về các Tác giả