Chọn trang

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Về định mức chi phí công tác khác phục vụ khảo sát của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Câu hỏi: Em đang hiểu là dùng Tổng = T + GT để tra bảng để có định mức tỷ lệ, sau đó dùng giá trị T để tính. Tuy nhiên 1 anh cùng phòng em thì bảo phải tính theo tổng T+GT giống như quy định tính các tỷ lệ. Em không biết nên tính theo chi phí trực tiếp (T) hay tính theo (T+GT) nữa. Ngoài ra hình như công thức tổng hợp chi phí khảo sát cũng có vấn đề ạ?

Trả lời:

tra định mức chi phí phục vụ công tác khảo sát

Bảng tra định mức chi phí phục vụ công tác khảo sát

Như này nhé theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn (ảnh chụp) ta dùng công thức để hiểu như này cho dễ:

  • Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng công thức: ĐMTL% x T (được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp).
  • ĐMTL tra bảng 9.2 nói trên để xác định. Tra bảng dựa trên giá trị T+GT, em để ý có chữ Tổng nhé.

Công thức xác định Dự toán chi phí khảo sát xây dựng trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD bị lỗi chế bản. Tôi đã trao đổi với người soạn thảo và cán bộ có trách nhiệm của Cục Kinh tế và quản lý xây dựng – Bộ Xây dựng, xác nhận là bị thiếu dấu [ ] khi tính thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, khi lập dự toán, anh/em chủ động bổ sung thêm dấu [ ] (tương tự TT01) nhé, chứ không thì thiếu chết. Nếu không yên tâm, công ty bạn hãy gửi văn bản về Bộ Xây dựng để hỏi nhé.

Gks = [(T + GT + TL) + Cpvks ] x (1 + TGTGT) + Cdp

Công thức xác định dự toán chi phí khảo sát

Công thức xác định dự toán chi phí khảo sát

Có 1 lỗi nữa là TT09 đã quên mất không nói ở điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành là thay thế TT01. Tuy nhiên, mình nên hiểu là TT09 đã thay thế cả 01 và áp dụng TT09. Bởi nếu không vậy thì:

1) Phụ lục số 09 về Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát của TT09 là thừa;

2) Cơ cấu tổng hợp chi phí trong đó có chi phí gián tiếp sẽ khập khiễng (trong dự án có dự toán xây dựng và lắp đặt thiết bị theo TT09 thì tính Gián tiếp, nếu khảo sát tính theo 01 thì sẽ không có khoản GT -> khập khiễng).

Trong phụ lục 9 của TT09, sau khi đưa Chi phí hạng mục chung vào Chi phí gián tiếp, trong mục Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng chỉ còn mỗi: chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Nhưng người soạn thảo đã không xóa đánh mục, thành ra chỉ có mỗi mục a mà không có mục b.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng trong đó có Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C). Bạn tải Thông tư số 10 ở đây: https://giaxaydung.vn/threads/cac-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-68-2019-nd-cp-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.98685

Để tham gia khóa học Lập dự toán tại GXD, mời bạn liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 hoặc 0974 889 500 để ghi danh.

Thông tin về các Tác giả